Досвід командної розробки прикладного ПЗ для АСУТП