ТДА 16-1 Парадигми побудови систем керування технологічними процесами